Vẻ đẹp sáng giá nhất của báo chí Việt hiện đại

17:05 11/07/2016

…Chính là vẻ đẹp phản biện xã hội của tác phẩm báo chí, bất luận là tác phẩm thuộc ngôn ngữ loại hình nào: báo in, báo phát thanh, báo truyền hình và báo mạng điện tử. Đây chính là kết luận và khẳng định của tôi và có lẽ không chỉ tôi, khi tôi suy ngẫm từ việc hành nghề báo và giảng dạy về nghề báo đã vài chục năm. 

Ý kiến bạn đọc