Từ “lỗ cốt” đến “con cu hai cốt”

09:02 03/11/2020

Quái quỷ thiệt! Đôi khi người Việt đọc tiếng Việt nhưng chắc gì đã hiểu tường tận? Vừa rồi, đọc câu thành ngữ “Trâu già lỗ cốt”, chẳng thể hiểu nghĩa của nó ra làm sao. Khó ơi là khó. Bèn tìm đọc lại một vài truyện ngắn liên quan đến con trâu để xem sao, may ra có thể lý giải được không? Mà này, có phải trâu chíp hoi, còn non, còn tơ, dậy thì chanh cốm được gọi là nghé? Có bài đồng dao cực hay:

Ý kiến bạn đọc