Tự do và rủi ro

16:55 12/04/2019

Một xã hội tự do tuân thủ luật pháp là một xã hội ai cũng muốn hướng đến, bởi đấy là xã hội mà người dân có quyền làm tất cả những gì luật pháp không cấm, còn những người làm công vụ của nhà nước thì chỉ làm những gì mà luật pháp cho phép.

Ý kiến bạn đọc