Trước khi lên pháp trường, có người gảy bản đàn sau cuối...

16:53 26/03/2019

Kê Khang là một trong những thành viên của nhóm "Trúc lâm thất hiền" thời Ngụy - Tam Quốc, nổi danh bởi tiếng đàn huyền cầm trác tuyệt.

Ý kiến bạn đọc