Trời ơi, ta hận

14:50 10/09/2012

Ôi, đầu bạc. Ta và ngươi không thù không oán, không ân không nghĩa, không liên không quan. Ôi, đầu bạc. Ta và ngươi không giao không hảo, không tâm không tình, không chiến không hữu. Ôi, đầu bạc. Ta và ngươi, đường ai nấy đi, sông giếng không phạm, chuyện riêng tự làm. Ôi, đầu bạc. Vậy thì mắc mớ gì đang yên đang lành, người lại tạo nên cuồng phong gió lốc, làm lu mờ tất cả mỹ nhân, nam nhân trong làng giải trí của ta. Mr. Bim số này, biết lấy ai để yêu thương. Hỏi làm sao ta không căm phẫn, nhìn gió ngang cây, nhìn mây ngang tóc “Ôi, đầu bạc. Trời ơi, ta hận…”.

Ý kiến bạn đọc