Trời lắm gió với mây

15:44 14/08/2019

Hết bão rồi tới áp thấp, hết áp thấp rồi tới mưa dầm, tang thương đó rồi buồn đó, không năm nào trời không gieo thêm những trái ngang.

Ý kiến bạn đọc