Tôi ngồi ru đôi mắt tôi

09:55 15/03/2016

Hãy để đôi mắt lướt trên những phiến đời đẹp đẽ. Hãy để đôi mắt phóng những tia nhìn mạnh mẽ. Hãy để đôi mắt trở thành linh hồn của một con người. 

Ý kiến bạn đọc