Tôi đánh mất chú "vược biển"

17:54 20/05/2019

Năm đó tôi 20 tuổi. Thời của tôi, hai mươi tuổi còn nông nổi và phù phiếm. Mới 20 tuổi, tôi đã kịp sống một đời sống vội vã với mọi thứ. 

Ý kiến bạn đọc