Tình tự tiếng Việt

12:45 01/03/2016

“Je suis poète du Vietnam” (Tôi là nhà thơ Việt Nam) - tôi cất lên câu này nhiều lần trong 3 chuyến đi Pháp năm 2003, 2007 và 2011. Lần xuất ngoại đầu tiên, được đến thành phố ước mơ - kinh đô Ánh sáng Paris - dự Liên hoan Thơ Quốc tế (LHTQT), tôi là nhà thơ Việt Nam trẻ nhất được mời dự sự kiện này. 

Ý kiến bạn đọc