Tinh thần quốc dân

11:40 22/09/2018

Những sự trùng hợp, dù hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng dễ khiến sự liên tưởng bật ra so sánh.

Ý kiến bạn đọc