Tin giả và hội chứng nhiều chuyện

11:25 25/02/2020

Lâu trước, tôi có nghe người ta tếu táo, "Không ăn hối lộ không phải quan huyện, không nhiều chuyện không phải người Việt Nam", ngẫm cũng hài hài mà nghĩ cũng cay cay.

Ý kiến bạn đọc