Tiến ra biển lớn đường dài vạn dặm

11:23 15/05/2015

LTS: Bài viết đặc biệt này dành riêng cho Chuyên đề An ninh thế giới Giữa tháng và Cuối tháng của cây đại thụ nền giáo dục nước nhà, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hữu Tá. Đó là nỗi trăn trở, sự thống thiết đối với thực tiễn vĩ mô đang diễn ra, đó là đề xuất hướng tháo gỡ, vướng mắc đối với các cấp lãnh đạo của một trí thức lớn. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, danh sĩ Thân Nhân Trung đã đúc kết.

Ý kiến bạn đọc