Tiền ơi là tiền

15:30 20/03/2013

Tiền, là một danh từ xác tín quyền năng.
Một nghìn năm trước, người ta đã biết “Tiền là Tiên là Phật”. Một nghìn năm sau, người ta phát hiện ra thêm “Tiền là sức bật của người già”. Và hiện tại, người ta thêm cho tiền một chức năng khác “Tiền là cái đà danh vọng”. Còn bọn trẻ, đã hiểu điều này từ khi được mẹ cho ít tiền lẻ đủ để mua cà-rem đá, chế thêm vào “Tiền là cái lọng che thân, là cán cân công lý”.

Ý kiến bạn đọc