Thú đọc sách

15:52 24/11/2014

Nghĩ cũng lạ. Suốt một ngày ngồi ru rú trong phòng mà không biết chán. Bốn bề sách vở. Muốn tìm đọc quyển này lại nhặt được quyển kia. Loạn xà ngầu lên cả. Sách nhiều quá. Rồi để làm gì? Sực nhớ, ông Quách Tấn có lần viết:

Ý kiến bạn đọc