Thắp lại lửa với “bột màu báo cũ”

16:55 19/06/2015

Đã lâu lắm, người Hà Nội yêu nghệ thuật, mê hội họa lại được thưởng lãm một triển lãm tranh khá đặc biệt. Tranh vẽ bằng chất liệu bột màu trên báo cũ.

Ý kiến bạn đọc