Thái Nguyên thương nhớ

13:39 06/04/2016

Thủ phủ Việt Bắc - thành phố trung du nhưng nơi ấy chưa bao giờ “trung du”, nửa vời trong nỗi nhớ tôi. Thái Nguyên chất chứa bao kỷ niệm quý báu của gia đình tôi nhiều hơn quê gốc, hơn Thủ đô gắn bó.

Ý kiến bạn đọc