Tản văn, từ một cái nhìn lướt

23:58 30/01/2015

Thời gian gần đây, cứ tạm tính từ đầu thế kỷ XXI đến nay, nhìn vào đời sống văn chương Việt Nam theo giác độ thể loại, có thể thấy loại sách “tản văn” (có người còn gọi bằng một vài cái tên khác như “tạp văn” hoặc “tạp bút”) xuất hiện ngày một dày đặc.

Ý kiến bạn đọc