Tại sao phải không ngừng nắm bắt cái mới

10:17 23/11/2018

Cái cũ, cái mới và cái khác, đấy là những bài toán đau đầu mà chúng ta có thể chiêm nghiệm lại từ trong những vận động cơ bản của lịch sử nhân loại cũng như lịch sử của chính cha ông mình. 

Ý kiến bạn đọc