Tại sao lại có người chối từ quyền lực?

10:45 17/10/2018

Chuyện xưa kể rằng, vua Nghiêu làm vua gần trăm năm liền tìm đến Hứa Do - một người đức độ, hiền tài nức tiếng, để truyền ngôi báu. 

Ý kiến bạn đọc