Tại sao lại có "cái ngoại lệ"?

12:42 26/07/2019

Ai cũng biết, thế giới được vận hành nhờ vào vô số quy luật và nguyên lý chặt chẽ. Loài người được trang bị các kiến thức và dần dần tiến hành làm chủ cuộc sống, làm chủ thế giới cũng là trên nguyên tắc nắm rõ được những quy luật cùng sự vận hành của chúng. 

Ý kiến bạn đọc