Sơn Trà trong đôi mắt của người lính

15:36 02/06/2017

Người ta đang bàn luận rất nhiều về Sơn Trà, người ta đang xót xa Sơn Trà, người ta đang nóng lòng muốn cứu lấy Sơn Trà, người ta đang khao khát để Sơn Trà vĩnh viễn là Sơn Trà, một Sơn Trà ban sơ, một Sơn Trà xanh mát, một Sơn Trà vẹn nguyên như đã từng.

Ý kiến bạn đọc