"Sợ nó cũng một nết như phu xe nước mình..."

15:50 14/08/2019

Đó là hai câu chuyện có tính chất tương phản, một diễn ra ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 21, và một diễn ra ở Nhật Bản vào đầu thế kỷ 20.

Ý kiến bạn đọc