Say cũng cần có lương tri!

17:59 20/05/2019

Cuộc nhậu thì có rất nhiều nhưng cuộc đời chỉ một. Đừng ép nhau uống đến bã người. Đừng lái xe khi trong người có bia rượu.

Ý kiến bạn đọc