"Sách chất đầy một gác, mà dại ngu hãy còn"

17:12 28/01/2019

Có quá nhiều trường học dạy con người ta thành công, giàu có; nhưng dường như không có nơi nào dạy con người ta sống thú vị. Và, con người ta chỉ có thể tìm thấy điều đó từ những trang sách cùng chính sự trải nghiệm hiểu biết của mình.

Ý kiến bạn đọc