Rượu và phụ nữ

14:17 20/10/2020

Tôi uống rượu nhiều, đa số với người quen-thân và nếu có người lạ thì thường là những cô gái xa lạ do "người quen" dắt đến.

Ý kiến bạn đọc