"Ranh" ngôn số 132

15:10 10/09/2012

* Tất cả chúng ta đều là nô lệ cho những gì tốt đẹp nhất ở bên trong mình và những gì xấu xa nhất ở xung quanh.

Ý kiến bạn đọc