“Ranh” ngôn số 128

15:30 09/05/2012

* Có những người mà nếu họ khen ta thì chắc chắn là ta đang đi sai đường.

Ý kiến bạn đọc