Quái nhân xõa tóc

10:30 12/01/2012

Giờ thì mình biết bạn rồi, bạn không lừa mình được nữa đâu. Ngày trước, mình nghĩ về bạn khác. Nhưng nay, bạn đã lộ nguyên con. Cuối năm, mình không muốn nói chuyện không vui. Mình đã tính thôi viết phiếm rồi, mà mình vì bạn, mình không viết không được. Vài người hỏi mình, mình có thất vọng về bạn không. Mình trả lời, có chút chút. Ai đó hỏi thêm, mình sẽ viết về bạn như thế nào. Mình cười cười, không đáp. Vì đó là một điều bí mật giữa chúng ta, bạn nhỉ.

Ý kiến bạn đọc