Phỏng vấn xích lô

09:51 10/01/2016

Phóng viên (PV): Chào anh xích lô, cuộc sống của anh dạo này thế nào?
Xích lô: À, tôi nghỉ ngơi. Tôi suy nghĩ.

Ý kiến bạn đọc