Phỏng vấn thanh sắt

12:57 16/05/2015

Phóng viên (PV): Thưa anh sắt, vai trò của anh trong cuộc sống này chủ yếu là gì?

Ý kiến bạn đọc