Phỏng vấn một thợ may

17:10 04/11/2014

Thợ may: Anh đi đâu mà có vẻ vội vàng thế?
Phóng viên (PV): A, đi làm việc. Đi tìm người quan trọng để phỏng vấn những vấn đề quan trọng.

Ý kiến bạn đọc