Phỏng vấn một quan tòa

05:46 25/06/2015

Phóng viên (PV): Thưa ông, nguyên tắc xét xử cao nhất của một tòa án là gì ạ?

Ý kiến bạn đọc