Phỏng vấn một phù thủy (Phần 2)

11:05 11/09/2012

PV: Thưa bà, trong số báo trước chúng ta đã bàn về sự thần diệu của những cô bé hay cậu bé con nhà nghèo đậu thủ khoa đi thi đại học?

Ý kiến bạn đọc