Phỏng vấn một ống kính

15:34 23/12/2014

Cái nhìn của mỗi con người quyết định tính tư tưởng của tấm ảnh. Đó là chân lý không khi nào thay đổi.

Ý kiến bạn đọc