Phỏng vấn một ông Tây

10:57 08/06/2020

Tôi có tên, có quốc tịch, có tất cả các thứ, nhưng sang Việt Nam, cụ thể đến Hà Nội, đi đâu tôi cũng được gọi là Tây...

Ý kiến bạn đọc