Phỏng vấn một con vi rút cúm

23:52 24/02/2020

Vi rút: Tự nhiên tôi được nhiều kẻ phong cho có sức mạnh vô địch, nhiều khả năng giết chết cả ngàn người trong nháy mắt cứ như bom hạt nhân, hễ ai chạm vào là lăn ra chết.

Ý kiến bạn đọc