Phỏng vấn một con trâu

11:45 23/03/2013

PV: Thưa anh trâu, trong cuộc đời này, điều an ủi lớn nhất của anh là gì?
Trâu: Tôi thông minh hơn bò.

Ý kiến bạn đọc