Phỏng vấn khẩu trang

09:16 20/04/2020

Khẩu trang: Tôi cho rằng có lẽ chưa bao giờ mỗi cá nhân và mỗi tập thể đều có một thời gian dài đến thế và yên tĩnh đến thế để đánh giá cuộc sống của mình như trong những ngày cách ly này.

Ý kiến bạn đọc