Phỏng vấn diễn viên xiếc

18:10 01/01/2015

Phóng viên (PV): Thưa anh, toàn bộ sự hấp dẫn của nghệ thuật xiếc nằm ở đâu?

Ý kiến bạn đọc