Phỏng vấn bà đồng nát

07:49 26/05/2020

Đồng nát: Tôi mua mọi thứ không chừa bất cứ món gì, từ cục kim cương đến tờ giấy vụn.

Ý kiến bạn đọc