Phỏng vấn Kim Dung (phần 2)

11:14 06/05/2019

Phóng viên (PV): Thưa ông, lần trước chúng ta đã bàn về việc xuất hiện những giang hồ xấu trên mạng và hệ lụy của chúng, với tư cách là một tác giả cha đẻ của nhiều nhân vật giang hồ, ông suy nghĩ thế nào?

Ý kiến bạn đọc