Nước vối

15:06 08/03/2016

Mình nhớ hồi còn nhỏ, sau nhà mình có cây vối già mọc cạnh bờ ao. Thân vối xù xì nứt nẻ, nhưng lá vối hầu như quanh năm xanh tốt. Cuối thu, mùa vối chín, trẻ con tụi mình trèo lên hái quả ăn chơi. Người lớn thì chả mấy ai đoái hoài tới cây vối. Chỉ có bà Cả Mỡi, hàng xóm nhà mình, lâu lâu lại sang xin hái một mẻ lá. 

Ý kiến bạn đọc