Những ý niệm cũ

15:57 01/11/2014

Tôi cùng một người anh ngồi uống rượu, quán cạnh Hồ Con Rùa. Ông anh hỏi tôi, “Đố em, cái gì là mãi mãi?”. Tôi không trả lời, cũng không nghĩ gì. Vì với tôi, mỗi câu hỏi tức đã ẩn chứa một câu trả lời. Mà tính tôi, thì vốn dĩ rất không thích tranh luận về quan điểm. Bạn đọc nói với tôi, “Câu chữ của anh, kiêu bạc quá”. Tôi bảo, “Làm gì có người đúng hay sai, chỉ có mình sai hay đúng”. Bao giờ cũng vậy, tôi luôn đề cao sự tu dưỡng tự thân. Một vài ghi chú cho riêng tôi.

Ý kiến bạn đọc