Những người nhà quê

11:30 12/09/2012

Quê, khi nào trở về lòng cũng nhiều xao xác. Quê, mỏi mệt lại muốn quay về. Như cố thi sĩ Phùng Cung từng viết “Gót nhọc/ Men về thung cũ/ Quỳ dưới chân quê/ Trăm sự cúi đầu/ Xin quê rộng lượng/ Chút thổ phần bò xéo/ Cuối thôn...”. Quê khác nhiều, đã có tiệm massage, đã có nhà nghỉ tính giờ, đường nhựa tăm tắp đầu làng cuối hẻm. Chỉ có bạn bè, vẫn rặt giọng xưa.

Ý kiến bạn đọc