Những khoảnh khắc bùng nổ, cần không?

07:19 19/06/2020

Một ngày, có bao nhiều khoảnh khắc trôi qua cuộc đời ta? Có bao nhiêu khoảnh khắc trong số đó là vô dụng? Có bao nhiêu khoảnh khắc bị chúng ta dễ dàng bỏ quên? Có bao nhiêu khoảnh khắc được chúng ta ghi nhớ mãi? 

Ý kiến bạn đọc