Những hình dung về địa ngục: Ở Việt Nam, bắt đầu từ bao giờ?

08:42 04/08/2020

Nếu theo logic thì hình dung về địa ngục sẽ song hành cùng quá trình truyền bá đạo Phật vào Giao Chỉ vào đầu Công nguyên.

Ý kiến bạn đọc