Nguyên tác và bản dịch Nhật ký trong tù: Những chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa lớn

16:10 20/01/2010

Đã hơn 49 năm trôi qua, "Nhật ký trong tù" - tập nhật  ký thơ viết bằng chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch, in (năm 1960). Đã có biết bao bài viết, công trình nghiên cứu về tập thơ này, nhưng vẫn còn những điều cần tìm hiểu, "giải mã".

Ý kiến bạn đọc