Người hiền của sông Hiền

13:30 24/07/2014

Từ lâu, Tân Linh đã tự nguyện gắn bó đời mình với đời nghệ sĩ và trân trọng những giá trị của đời nghệ sĩ. Bởi thế, anh đã cho xuất bản tập ký chân dung Những tài năng những số phận viết về Nguyễn Du, Tản Đà, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Hoài Thanh, Tố Hữu, Thế Lữ, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Văn Cao, Tô Ngọc Vân, Hoàng Việt, Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Tài Tuệ, Trần Hoàn, Mịch Quang, Hoàng Cầm, Phạm Tiến Duật, Trịnh Công Sơn, Trần Hòa Bình…

Ý kiến bạn đọc