Người đi trên đống tro tàn

09:21 22/10/2016

Người đi trên đống tro tàn
Thương cha nhớ mẹ hương vàng về đâu?

Ý kiến bạn đọc