Người Việt ăn kẹo

06:52 02/10/2019

Người Việt biết ăn kẹo từ bao giờ? “Từ điển Việt Bồ La” (1651) không ghi nhận, có thể bỏ sót chăng?

Ý kiến bạn đọc